KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Samorząd Uczniowski

 1. Parlament Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły wybrani na początku roku szkolnego przez społeczności klasowe w tajnych wyborach.
 2. Uczniowie klas wyłaniają władze Parlamentu Uczniowskiego - Radę Parlamentu.
 3. Rada Parlamentu uchwala regulamin swojej działalności i wybiera Marszałka Parlamentu Uczniowskiego, zastępcę, sekretarza, trzech członków (prezydium zarządu).
 4. Regulamin Parlamentu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 5. Rada Parlamentu Uczniowskiego może zgłaszać do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców wniosków dotyczących spraw uczniowskich, a w szczególności ma prawo do:
  1. zapoznania się z programem nauczania, z jego celami i treściami oraz stawianymi wymaganiami;
  2. jawnej i umotywowanej oceny;
  3. rozwijania własnych zainteresowań;
  4. organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
  5. redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
  6. wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna.
 6. Zadania Parlamentu Uczniowskiego:
  1. prowadzenie kampanii wyborczej i wyborów do Rady Parlamentu;
  2. przeprowadzanie sesji Parlamentu Uczniowskiego co najmniej raz w miesiącu;
  3. zgłaszanie władzom szkoły opinii i potrzeb środowiska uczniowskiego;
  4. włączanie się w akcje charytatywne, wolontariat;
  5. propagowanie praw i obowiązków dziecka;
  6. prowadzenie i organizowanie różnych uroczystości szkolnych;
  7. organizowanie ciekawych form spędzania czasu wolnego;
  8. promowanie wśród uczniów pracowitości i życzliwości poprzez przyznawanie corocznych nagród Parlamentu Uczniowskiego (w klasach I-III: Mróweczki i Dobrusie, w klasach IV-VIII: Mrówki i Życzliwca);
  9. wspieranie szczególnie uzdolnionych uczniów szkoły poprzez przyznawanie nagrody Talent Roku;
  10. analizowanie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych oraz zgłaszanie propozycji modyfikacji tych działań.
 7. Na wniosek dyrektora Parlament Uczniowski może wyrażać opinię o pracy nauczyciela.
 8. Kadencja Parlamentu Uczniowskiego trwa jeden rok.

Regulamin Parlamentu Uczniowskiego

Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego w Konstantynowie
odpowiada: Grażyna Gortat
data: 13-11-2018
wytworzył: Grażyna Majchrzak
data: 13-11-2018
data: 13-11-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 09-04-2018 - Edycja treści
 • 02-06-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 18-01-2013 - Edycja treści
 • 22-11-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 692